دسته‌بندی: مقالات

مقایسه لیزر فایبر و CO2

–تولید اشعه در دستگاه های co2 اشعه به کمک گاز به وجود می آید درحالیکه در دستگاه های لیزر فایبر توسط دیود های الکتریکی تولید

ادامه مطلب »

درخشان صنعت پاسارگاد